• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   311منظریهگیلان / رشتکد مرکز: 6910168مسئول مرکز: محمدرضا بخت جوآدرس: رشت-بلوار آزادی(منظریه)- نرسیده به هتل کادوس-روبروی مسجد فاطمیه نبش کوچه حسینی آزادکد پستی: 4193844146تلفن: 33338101 - 013نمابر: 33338102منظریه
   312تختیگیلان / رشتکد مرکز: 6910218مسئول مرکز: مهدی یاری پور فومنیآدرس: رشت- خیابان تختی -نبش کوچه شهیده زهرا دقیقی خداشهری(بهارانه یک)کد پستی: 4173613171تلفن: 32110307 - 013نمابر: 33115785تختی
   313گلسارگیلان / رشتکد مرکز: 6910349مسئول مرکز: عطاءاله خیریآدرس: رشت- گلسار نبش خیابان 114تلفن: 33756889 - 013نمابر: 33756888گلسار
   314بیستونگیلان / رشتکد مرکز: 6910358مسئول مرکز: پرویز گیلکیآدرس: رشت خیابان بیستون نبش کوچه نوریتلفن: 33552923 - 013نمابر: 33503746بیستون
   315معلمگیلان / رشتکد مرکز: 6910417مسئول مرکز: افشید زرسازکارآدرس: رشت- خیابان سعدی بلوار معلم نرسیده به استانداریکد پستی: 4153654916تلفن: 33261984 - 013نمابر: 33245716معلم
   316رودسرگیلان / رودسرکد مرکز: 6910245مسئول مرکز: اسمعیل رضایی کنگاچرآدرس: رودسر- میدان شهرداری-اول خیابان انقلابتلفن: 42615220 - 013نمابر: 42618113رودسر
   317صومعه سراگیلان / صومعه سراکد مرکز: 6910281مسئول مرکز: محمدعلی قویدستآدرس: صومعه سرا- اول خیابان سردار جنگلتلفن: 44337850 - 013نمابر: 44336322صومعه سرا
   318فومنگیلان / فومنکد مرکز: 6910313مسئول مرکز: پرویز حقیقی جاویدآدرس: فومن- خیابان امام خمینی-جنب بانک رفاه کارگرانتلفن: 34735663 - 013نمابر: 34733880فومن
   319کاشفگیلان / لاهیجانکد مرکز: 6910272مسئول مرکز: محسن ملکیآدرس: لاهیجان- خیابان کاشف شرقی تلفن: 42240610 - 013نمابر: 42231030کاشف
   320لاهیجانگیلان / لاهیجانکد مرکز: 6910367مسئول مرکز: جم پور علی اکبر خواه مالفجانیآدرس: لاهیجان- میدان شهدا نبش ورودی خیابان شهدا جنب داروخانه شفاتلفن: 42342715 - 013نمابر: 42342617لاهیجان