• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   231آزادیمازندران / ساریکد مرکز: 6911188مسئول مرکز: حسین قاسمی موخرآدرس: بلوار آزادی-روبروی عمارت شهرداریکد پستی: 4815765711تلفن: 33353339 - 011نمابر: 33353336آزادی
   232سلمانشهرمازندران / سلمان شهرکد مرکز: 6911387مسئول مرکز: موسی نشتاحسینیآدرس: بلوار امام رضا-روبروی مسجد حضرت ابوالفضل- مجتمع برلیانکد پستی: 4671874349تلفن: 54631499 - 011نمابر: 54631499سلمانشهر
   233فریدونکنارمازندران / فریدونکنارکد مرکز: 6911437مسئول مرکز: سلیمان هدایتیآدرس: خیابان شهداکد پستی: 4751936546تلفن: 35669871 - 011نمابر: 35669875فریدونکنار
   234محمودابادمازندران / محمودآبادکد مرکز: 6911491مسئول مرکز: محمدباقر مهدویآدرس: خیابان آزادیکد پستی: 4631615966تلفن: 44731643 - 011نمابر: 44743017محموداباد
   235نکامازندران / نکاکد مرکز: 6911197مسئول مرکز: سیدحسن فاطمیآدرس: خیابان انقلابتلفن: 34749604 - 011نمابر: 34749504نکا
   236نورمازندران / نورکد مرکز: 6911532مسئول مرکز: سلیمان اندیکآدرس: میدان امام خمینیتلفن: 44523296 - 011نمابر: 44529918نور
   237نوشهرمازندران / نوشهرکد مرکز: 6911541مسئول مرکز: کاظم مسیحاآدرس: میدان پانزده خرداد-خیابان پانزده خرداد-روبروی مسجد جامع-نبش خیابان خاقانی
   کد پستی: 4651875363تلفن: 52351810 - 011نمابر: 52352699
   نوشهر
   238چالوسمازندران / چالوسکد مرکز: 6911283مسئول مرکز: هادی محمودیآدرس: خیابان امام خمینی- جنب مجتمع ردائیکد پستی: 4661616818تلفن: 52219617 - 011نمابر: 52286183چالوس
   239قائم شهرمازندران / ‏قائم شهر‏کد مرکز: 6911446مسئول مرکز: عطا اله میرزائیانآدرس: خیابان بابل- جنب تلار12- جنب داروخانهکد پستی: 4765945681تلفن: 42207299 - 011نمابر: 42206598قائم شهر
   240میدان ولیعصرمرکزی / اراککد مرکز: 6930015مسئول مرکز: میثم فرجی پورآدرس: خیابان امام خمینی-نبش کوچه شهید رستگار-پلاک 325کد پستی: 3814913665تلفن: 32214940 - 086نمابر: 32248511میدان ولیعصر