• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1باجه آرین شهرخراسان جنوبی / آرین شهرکد مرکز: 6922211مرکز ناظر: قاینمسئول مرکز: مجید نعیمیآدرس: بلوار امام خمینی-نبش کوچه امام خمینی2-پلاک4کد پستی: 9763113175تلفن: 32595090 - 056نمابر: 32594321فعالباجه آرین شهر
   2باجه آیسکخراسان جنوبی / آیسککد مرکز: 6922179آدرس: خیابان امام رضاکد پستی: 9779117448تلفن: 32872424 - 056نمابر: 32874255فعالباجه آیسک
   3بشرویهخراسان جنوبی / بشرویهکد مرکز: 6922134مسئول مرکز: سید مهدی سیدیآدرس: بشرویه -خیابان امام خمینیتلفن: 32760601 - 056نمابر: 32760167فعالبشرویه
   4باجه رقهخراسان جنوبی / بشرویهکد مرکز: 6922134آدرس: مهدیهکد پستی: 9784113744تلفن: 32767519 - 056نمابر: 05632767515فعالباجه رقه
   5خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستانخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 7مسئول مرکز: -آدرس: بیرجند - بلوار مدرس، نبش مدرس17تلفن: 32357551 - 056نمابر: 32357552فعالخراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
   6آزادیخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 6922107مسئول مرکز: رامین موحدیآدرس: بیرجند-میدان آزادی-ابتدای خیابان شهید فهمیدهتلفن: 32331171 - 056نمابر: 32331180فعالآزادی
   7مدرسخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 6922116مسئول مرکز: حسین خونیکیآدرس: بیرجند-بلوار مدرس- نبش خیابان مدرس 17تلفن: 32357610 - 056نمابر: 32357482فعالمدرس
   8سرایانخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 6922179مسئول مرکز: مهدی مشتاق اولآدرس: سرایان-خیابان امام خمینیتلفن: 32881737 - 056نمابر: 32883804فعالسرایان
   9باجه تیغابخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 6922179آدرس: خیابان امام خمینیکد پستی: 9765116919تلفن: 32586344 - 056نمابر: 32586344فعالباجه تیغاب
   10طبسخراسان جنوبی / طبسکد مرکز: 6927221مسئول مرکز: علی محمد ساداتآدرس: طبس-خیابان خرمشهرتلفن: 32828955 - 056نمابر: 32820811فعالطبس