• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1 آملمازندران / آملکد مرکز: 6911514مسئول مرکز: رمضان شفیعیآدرس: خیابان امام رضا- میدان امام رضاکد پستی: 4614613189تلفن: 43231811 - 011نمابر: 43230728فعال آمل
   2بابلمازندران / بابلکد مرکز: 6911125مسئول مرکز: یوسف کرمانیانآدرس: خیابان مدرس-جنب سینما آزادیتلفن: 32322161 - 011نمابر: 32369175فعالبابل
   3بابلسرمازندران / بابلسرکد مرکز: 6911211مسئول مرکز: عبدالرضا عاشوریآدرس: میدان بسیج-بالاتر از فرمانداریکد پستی: 4741753191تلفن: 35331472 - 011نمابر: 35331470فعالبابلسر
   4بهشهرمازندران / بهشهرکد مرکز: 6911505مسئول مرکز: غلامرضا همتیآدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد-روبروی پاساژ امام رضا-نبش کوچه شهید توفیقیتلفن: 34537314 - 011نمابر: 34527377فعالبهشهر
   5تنکابنمازندران / تنکابنکد مرکز: 6911116مسئول مرکز: عیسی ابوالقاسمیآدرس: میدان امام خمینیتلفن: 54227991 - 011نمابر: 54237344فعالتنکابن
   6رامسرمازندران / رامسرکد مرکز: 6911315مسئول مرکز: حجت فرهیآدرس: خیابان شهید مطهری-نرسیده به میدان امامکد پستی: 4691843348تلفن: 55250160 - 011نمابر: 55250161فعالرامسر
   7مازندران،گلستان و سمنانمازندران / ساریکد مرکز: 19مسئول مرکز: -آدرس: ساری ـ میدان شهداء-نبش کوچه ایرانپورتلفن: 33264271 - 011نمابر: 33250664فعالمازندران،گلستان و سمنان
   8 ساریمازندران / ساریکد مرکز: 6911012مسئول مرکز: صمد باباییآدرس: خیابان قارن جنب ساختمان قوکد پستی: 4818656339تلفن: 33329446 - 011نمابر: 33314906فعال ساری
   9شهداءمازندران / ساریکد مرکز: 6911107مسئول مرکز: ناصر عربآدرس: میدان شهداکد پستی: 4817713845تلفن: 33264282 - 011نمابر: 33264284فعالشهداء
   10آزادیمازندران / ساریکد مرکز: 6911188مسئول مرکز: حسین قاسمی موخرآدرس: بلوار آزادی-روبروی عمارت شهرداریکد پستی: 4815765711تلفن: 33353339 - 011نمابر: 33353336فعالآزادی