•  
  • تسهیلات و تعهدات کلان
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1صورت ریز تسهیلات و تعهدات کلان - 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
   pdf
   139.61 کیلوبایت
   2تسهیلات و تعهدات کلان - 1399/06/31( حسابرسی نشده)
   pdf
   237.62 کیلوبایت
   3تسهیلات و تعهدات کلان - 1397/12/29
   pdf
   100.29 کیلوبایت