• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار
   دوشنبه 18 بهمن 1400

   دوشنبه 18 بهمن 1400

   بولتن اخبار روزانه

   تقدیر از شعب برتر بانک ایران زمین

   در گردهمایی روسای موفق شعب بانک ها و موسسات اعتباری کشور انجام شد:

   تقدیر از شعب برتر بانک ایران زمین

   دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکها و موسسات اعتباری کشور با عنوان "آموزش و توسعه منابع انسانی" در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد.

   شنبه 16 بهمن 1400

   شنبه 16 بهمن 1400

   بولتن اخبار روزانه

   پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

   پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

   بولتن اخبار روزانه

   چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

   چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

   بولتن اخبار روزانه

   سه شنبه 12 بهمن 1400

   سه شنبه 12 بهمن 1400

   بولتن اخبار روزانه

   چهل و چهارمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   چهل و چهارمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   پدیده ارتباط با مشتری یا خدمت به مشتری (CRM) تا پنج سال پیش شاید در پایین ترین رتبه بندی سازمانی هر نهاد مالی قرار می گرفت؛اما امروز مسأله به کلی متفاوت شده است و مشتری در قلب ومرکز یک ســازمان مشــتری محور قرار دارد.

   یکشنبه 10 بهمن 1400

   یکشنبه 10 بهمن 1400

   بولتن اخبار روزانه

   شنبه 9 بهمن 1400

   شنبه 9 بهمن 1400

   بولتن اخبار روزانه

   سه شنبه 5 دی 1400

   سه شنبه 5 دی 1400

   بولتن اخبار روزانه