• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار
   چهارشنبه 8 دی 1400

   چهارشنبه 8 دی 1400

   بولتن روزانه

   سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰

   سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰

   بولتن اخبار روزانه

   یکشنبه 5 دی 1400

   یکشنبه 5 دی 1400

   بولتن اخبار روزانه

   دوشنبه 20 دی ۱۴۰۰

   دوشنبه 20 دی ۱۴۰۰

   بولتن اخبار روزانه

   آغاز طرح تسهیلاتی "انتخاب" بانک ایران زمین

   آغاز طرح تسهیلاتی "انتخاب" بانک ایران زمین

   بانک ایران زمین در راستای مشتری مداری و رفاه حال مشتریان، اعطای تسهیلات به مشتریان خود با نام "انتخاب" را آغاز کرد.

   راه اندازی اولین نئوبانک واقعی، بزرگترین تحول بانک ایران زمین در صنعت بانکداری است

   مدیرعامل بانک ایران زمین:

   راه اندازی اولین نئوبانک واقعی، بزرگترین تحول بانک ایران زمین در صنعت بانکداری است

   مدیر عامل بانک ایران زمین در جلسه هم اندیشی روسای شعب استان تهران این بانک با اشاره به قرارداد راه اندازی نئوبانک ایران زمین گفت: راه اندازی اولین نئو بانک واقعی در کشور، تحول بزرگ بانک ایران زمین در صنعت بانکداری خواهد بود. این قرارداد با شرکت بزرگ "های وب" منعقد شده و قطعاً در آینده نزیک تعداد قراردادها و کسب و کارهایی که می توانند در این بستر فعالیت کنند بیشتر خواهد شد.

   انتصابات جدید در بانک ایران زمین

   انتصابات جدید در بانک ایران زمین

   طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، چهار انتصاب جدید در این بانک انجام شد.

   چهارشنبه 24 آذر 1400

   چهارشنبه 24 آذر 1400

   بولتن اخبار روزانه

   انتصاب معاون حقوقی بانک ایران زمین

   انتصاب معاون حقوقی بانک ایران زمین

   معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ایران زمین، طی حکمی از سوی مدیر عامل این بانک منصوب شد

   چهل و دومین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   چهل و دومین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   مهم ترین هدف یک بانک دیجیتال این اســت که مشــتری در تعامل با آن به تجربه ای شــیرین، لذت بخش و ماندگار دست یابد و به مرورزمان با آن نهاد مالی ارتباط عاطفی معنادار برقرار کند. ازآنجاکه فلســفه وجودی بانک های دیجیتال برآمده از خلاقیت، دقت، انعطاف، قابلیت سریع تغییر و چابک سازی بخش های مختلف است، رصد دقیق نیازهای متنوع و رفتار مشتری در میان مدت و بلندمدت در بسترهای گوناگون می تواند تجربه مشــتری را به ارائه خدمات برتر تبدیل کند و تمایز موردنیاز را بین خود و ســایر رقبا به وجود آورد.