• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • افزودن فرم تراکنش انتقال وجه ناموفق بانک ایران زمین
   راهنمای فرم
   این فرم جهت پیگیری تراکنش های انتقال وجه ناموفق مشتریان بانک ایران زمین می باشد.

   درخواست های مشتریان در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و به آنها پاسخ داده خواهد شد.
   برای دریافت راهنمای کامل این فرم اینجا کلیک کنید.
   تاریخ: 1399/11/02
   اطلاعات انتقال
   نوع انتقال : کارت به کارت  حساب به حساب   *
   از کارت: * به کارت : *
   بانک انتقال دهنده: ریال*
   مبلغ تراکنش: ریال*
   تاریخ تراکنش: زمان تراکنش:
   انتقال از:
   دستگاه خود پرداز (ATM)  
   پایانه شعب (PIN PAD)  
   خدمات اینترنتی کارت بانک  
   موبایل بانک  
   تلفن بانک  
   سایر درگاههای انتقال الکترونیکی  *
   اطلاعات مشتری
   نام و نام خانوادگی:
   تلفن همراه: تلفن ثابت :
   پست الکترونیک:
   توضیحات
   توضیحات:
   کد امنیتی
   *