•  
  • واحدهای سازمانی
   ردیف عنوان رایانامه تلفن فکس تعداد پیام عملیات
   1 روابط عمومی 021-26401556 ، 021-26401531 471
   2 اداره مرکزی 021-26401560-68 ، 021-26401570-77 204
   3 امور سهام 021-26401571-73/02126401560-68 79
   4 ارتباط مستقیم با مدیر عامل modiramel@izmail.ir 1152
   5 صدای مشتریان بانک ایران زمین 244
   6 صدای مشتری 021-24809 30
   7 آموزش 16